Regionálny knižničný informačný systém

Regionálny knižničný informačný systém eviduje články, audiovizuálne médiá, brožúry, elektronické zdroje, hudobniny, knihy, kartografické dokumenty a periodiká, ktoré sa nachádzajú v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Systém poskytuje on-line katalóg dokumentov v jednotlivých zariadeniach ako aj súborný katalóg dokumentov vo všetkých zariadeniach.

      Prehľad vyhľadávaných báz dát
      Využitie WWW katalógu